Proiectare si constructie

Proiectare si constructie

PROIECTARE AERODROMURI-HELIPORTURI

ABC Development Aviation detine toate autorizatiile, personalul si aptitudinile necesare pentru:

 • Proiectare, asistenta tehnica si consultanta de specialitate privind constructia heliporturilor si aeroporturilor civile si industriale;
 • Modernizarea obiectivelor in domeniul aeroportuar si facilitatilor conexe;
 • Activităţi privind securitatea şi sănătatea în muncă (SSM domeniul aviatiei), în conformitate cu prevederile din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;
 • Activităţi privind apărarea împotriva incendiilor (PSI domeniul aviatiei), în conformitate cu prevederile din Legea privind apărarea împotriva incendiilor nr. 307/2006;
 • Activităţi privind protecţia civilă, în conformitate cu prevederile din Legea privind protecţia civilă nr. 481/2004.

ABC Development Aviation detine urmatoarele Certificari, Autorizari si Atestate:

 • Certificatul de autorizare nr. AAD/AAC nr. 18 /2015, emis de AACR;
 • Certificatul de autorizare nr. AAP 115/2016, emis de AACR;
 • Atestat privind capacitatea realizării de activităţi specifice nr. GANEX.Q.2013.(21).12.0918, emis de INSEMEX Petrosani;
 • Certificat de abilitare a serviciului extern de prevenire şi protecţie, nr. 0319PS/19.05.2011, emis de MMPS, Inspectia Muncii;
 • Autorizaţie de mediu nr. 498 din 23.08.2013, emisa de APM Bucuresti;
 • Certificat NCAGE nr. 1085, emis de Biroul National de Codificare al MApN;
 • Certificat nr. 09/PRO14701/0001/Ro/05.02.2014, SR EN ISO 9001/2008;
 • Certificat nr. 14/PRO15046/0001/Ro/16.10.2015, SR EN ISO 14001/2005.

Lucrari de succes