Consultanta si Instruire

Consultanta si Instruire

CONSULTANTA

ABC Development Aviation asigura prestari de servicii si consultanta in domeniul aviatiei:

 • Infiintari de companii aeriene, scoli de zbor, centre de instruire;
 • Consultanta si coordonare privind activitatea operationala si tehnica a companiilor de aviatie;
 • Analiza flotei, studii si proiecte, rapoarte de evaluare ale societatii;
 • Implementarea si dezvoltarea sistemelor de calitate, asistenta si monitorizare;
 • Asistenta cu privire la operarea in conditii de siguranta in spatiul aerian national;
 • Asistenta in dezvoltarea organizationala a operatorilor aerieni;
 • Asistenta juridica, consultanta financiara;
 • Audituri functionale pentru mentinerea unui sistem de calitate coerent in cadrul operatorilor aerieni;
 • Servicii de consultanta pentru managementul societatilor de transport aerian.

INSTRUIRE

Beneficiind de personal calificat in domeniu,
ABC Development Aviation poate organiza cursuri privind:

 • Activitati de instruire a personalului in domeniul operatiunilor aeroportuare si activitatii de deservire la sol a aeronavelor;
 • Programe de pregatire a personalului de aerodrom, intocmire documentatii si manuale conform activitatilor desfasurate ;

STUDII IN DOMENIUL AVIATIEI

ABC Development Aviation,  prin prisma experientei dobandite, elaboreaza analize si studii in domeniul aviatic dupa cum urmeaza:

 • Studii de fezabilitate si consultanta pentru constructia de aeroporturi, aerodromuri si heliporturi;
 • Analiza pietei actuale si evaluarea competitiei;
 • Intocmirea de lucrari si studii in domeniul aeronautic civil (analize de risc, studii de impact, studii de amplasament etc.), utilizand date si informatii specifice in scopul transpunerii acestora in date si informatii utile sigurantei zborului si a operarii in siguranta a aeronavelor;
 • Intocmirea studiilor de risc, a studiilor de impact si a studiilor de amplasament pentru siguranta operarii, precum si analiza datelor, a masuratorilor si a studiilor de amplasament in vederea transpunerii acestora, conform cerintelor si reglementarilor specifice, in solutii, concluzii si recomandari privind operarea in siguranta.